комплезім компост

біопрепарат для компостування

опис

Біодеструктор Комплезім Компост - біопрепарат для компостування - ефективної біодеструкції та утилізації органічних відходів та рослинних решток у компостих ямах, буртах, сховищах тощо.

У склад препарату входить спеціально підібрана асоціація специфічних штамів мікроорганізмів роду Bacillus у кількості не менше 1*109 КУО/г набір біологічно активних речовин та мінералів у якості первинного поживного середовища для мікроорганізмів та комплекс ферментів з надзвичайно високою активністю та стійкістю до умов навколишнього середовища.

характеристики

До складу мікробіологічного препарату входить комплекс специфічних бактерій та мікроміцети.

Комплекс бактерій пригнічуює патогенну мікрофлору (синегнійну паличку, сальмонелу, кишкову паличку та ін.), котра заважає нормальному компостуванню та дуже шкідлива для людини.

Мікроміцети є відмінними деструкторами органіки. Вони переводять азот з активної форми в стабільну, до 90% звязану гумусовими кислотами форму. Знешкоджують неприємний запах. Переводять рослинні та тваринні рештки в гумус.

Усі бактерії та мікроміцети препарату виділені з грунтової мікрофлори, вони є основними гумусоутворювачами.

Компостування органічних відходів за допомогою мікробіологічних препаратів дозволить скоротити елементи живлення в масі, що компостується, перевести та закріпити елементи живлення в доступну для рослин форму. Пригнічувати всю патогенну мікрофлору (до 45 діб), знищувати усе насіння бур'янів в матеріалі, відмовитись від мінеральних добрив, виростити добрий та екологічно чистий врожай.

застосування

 
Компостування та закладання твердої фракції гною

Приготування робочого розчину:
20г препарату розчинити у 10 л теплої (25-30 °С) не хлорованої води. Витримати при кімнатній температурі 15-20 хвилин, перемішати.

Початкова обробка:
при закладанні рівномірно пошарово обробити робочим розчином (за допомогою ранцевого обприскувача або буртоукладачем з обприскувачем) препарату з розрахунку 10 л робочого розчину на 1 м куб. маси, що закладається на компостування.

Щотижнева обробка:
рівномірно при ворушінні (коли є така можливість) 5 л робочого розчину на кожен кубічний метр субстрату.

Увага! Важливо слідкувати за вологістю компосту.

Вологість компостованої маси повинна бути не менше 60%. Якщо вологість менша за 60%, - потрібно компост додатково зволожувати водою.

Робочий розчин препарату слід використати на протязі доби!

висновки

Основою технології компостування є біоконверсія, при якій проходить процес гуміфікації.

Біоконверсія — це переробка органічних відходів за допомогою живих мікроорганізмів у речовини, придатні для використання у сільському господарстві.

Гуміфікацією називають процес розкладання рослинних решток під впливом мікроорганізмів, з утворенням темно-зафарбованих продуктів.

В результаті компостування відходів органічна маса збагачується доступними рослинам елементами живлення (азот, фосфор, калій та ін.), знешкоджується патогенна мікрофлора та яйця гельмінтів, зменшується кількість целюлози, геміцелюлози та пектинових речовин. Крім того, в результаті компостування, добриво стає сипучим, що спрощує його внесення в ґрунт. При цьому властивості гуміфікованого компосту в декілька разів перевищують властивості свіжого гною, оскільки він багатий на гумусову кислоту.

Гумусова кислота складається з фулієвих кислот (водорозчинних і найбільш доступних для рослин), гіматомеланових кислот (розчинних в етанолі) та гумінових кислот (розчинних у лугах). При гуміфікації виділяються амінокислоти, полісахариди, макро- та мікроелементи, вуглеводи, вітаміни та гормоноподібні речовини. Гумусова кислота має сорбційну та біологічну активність, що дозволяє накопичувати корисні речовини та стимулювати розвиток біологічної активності.

Вплив препарату на швидкість дозрівання компосту, %

В процесі компостування органічних відходів тваринництва вже з 10 доби спостерігалось значне прискорення дозрівання компостних буртів, які оброблені біодеструктором Комплезим Компост.